Kontrolli hüdrosüsteemide korrasolekut talve eel

Madalamate välistemperatuuride saabumisega soovitame oma klientidel kindlasti üle vaadata ka hüdrosüsteemide korrasolek ja neis kasutatav töövedelik.

Tänapäevaste hüdroseadmete detailid on väga keeruka konstruktsiooni ja ülitäpse töötlusega ning need töötavad raskemates tingimustes ja üha suurematel koormustel.

Et kindlustada mehhanismi väheste vigadega kindel toimimine, pikk tööiga ja madalad opereerimiskulud, tuleb kasutada spetsiaalselt neile väljatöötatud määrdeaineid, milledel on pikem vastupidavus kõrgetel rõhkudel ja muutuvatel temperatuuridel, parendatud võime eraldada õhku ja vett, hea filtreeruvus osakeste eraldumiseks, jne. Ainult nii saab tagada, et seadmed on hästi kaitstud ja töötavad efektiivselt.

Hüdroajamitele esitatavate väga erinevate nõuete tõttu valmistatakse palju erinevaid töövedelikke, kuid suurem osa neist tehakse mineraalõlide põhised ja neid nimetatakse hüdroõlideks.

Hüdroõlide klassifikatsioon (klassid vastavalt DIN 51502)


Klassi tähis

Koostis, omadused

Rakendusala

HL

Rafineeritud, parendatud korrosiooni- ja oksüdeerumisvastaste omadustega

Kõrge termilise koormusega hüdroajamid, vajadus hea vee eraldamise järele. Töötemperatuurid -10…90 °C

HLP

HL-klassi hüdroõlid parendatud kulumisvastaste omadustega

Tavalised hüdroajamid, mis sisaldavad rask-koormatud komponente, vajadus hea vee eraldamise järele. Töötemperatuurid -20…90°C

HVLP

HLP-klassi hüdroõlid manustega, mis parendavad viskoossus-temperatuuri omadusi (VI)

Hüdroajamid rajatistes ja merenduses, töötemperatuurid -35…120C

HLPD

HLP-klassi hüdroõlid detergent/dispergent (DD) manustega. DD-manused vähendavad hõõrdumist

Kõrge termilise koormusega hüdroajamid, mis nõuavad EP- ja AW- manuseid, DD-manused hoiavad reostusained suspensioonis (nt. metallilõikepingid ja mobiilsed hüdroajamid.

Tihti kasutatakse meil ka välistingimustes töötavate liikurmasinate hüdrosüsteemides HLP klassi hüdroõli. Siin aga tuleks silmas pidada, et kuigi tootekaardil võib kirjas olla hangumispunkt -30 kraadi, võib see osutuda ebapiisavaks kuna praktikas kasutatakse tihti lihtsat arvutust, kus hüdroajami ohutult töölerakendamiseks lahtutatakse hangumispunktist 25 ja saadakse välistemperatuur, mille juures on pump käivitatav. Ehk, et -30 kraadise hangumispunkti korral oleks selleks temperatuuriks -5 kraadi. Madalamate temperatuuride puhul vajaksid sellised töövedelikud liikurmasinates tühikäigul eelsoojendust, kuid sellega kaotatakse algselt säästetud raha üsna kiirelt mootorikütuse ja ebaefektiivse töö kaudu.

Seetõttu soovitame välistingimustes töötavates hüdrosüsteemides kasutada kindlasti HVLP klassi parendatud temperatuuri-viskoossuse sõltuvusega ja kõrge nihkepinge stabiilsusega aastaringseid hüdroõlisid.

Enimkasutatud aastaringne hüdroõli Shell Tellus tootesarjas on Shell Tellus S2 V.

Selle unikaalne lisandite tehnoloogia tagab pumpade suurepärase kaitse ja kõrge tööefektiivsuse. Sobib välitingimustes ka külmade kliimatingimustega, sest on välja töötatud kasutamiseks laiendatud töötemperatuuride vahemikus.

Viskoossus ja kvaliteediomadused ei muutu suurtel mehaanilistel koormustel ning kuumades ja niisketes tingimustes kogu õlivahetusvälba jooksul. Laialdaselt soovitatud juhtivate seadmetootjate poolt.


  • SUURENENUD PUHTUSEASTE

Kõik Shell Tellus tooted vastavad DIN standardite puhtusenõuetele, mis näevad ette ajamite lisakaitse, pikendavad filtrite tööiga ja vähendavad hoolduskulusid.


  • KAITSEOMADUSED

Kaitstes seadme komponente vigastuste eest pikeneb seadmete tööiga ja lüheneb investeeringute tasuvusaeg. Shell Tellus S2 V saavutab seda läbi:


  • kuni 85% väiksema kulumise, kui seda on lubatud standardse tööstustestiga  • kuni 68% parem viskoossusstabiilsus, mis tagab püsiva kaitse ja sooritusvõime kogu vahetusvälba jooksul.

PIKENDATUD ÕLIVAHETUSVÄLP

Hea vananemis- ja oksüdatsioonistabiilsus pikendab hüdroõli tööiga. Shell Tellus S2 V annab võimaluse seadmel toimida kauem ilma tõrgeteta – vähenevad hooldusvajadused ja suureneb produktiivsus. Vastavas tööstustestis on Shell Tellus S2 Vsaavutanud:


  • minimaalsest ette nähtust kaks ja pool korda pikema vahetusvälba

Hüdroõli peab mahanismi efektiivselt kaitsma, määrima ja energiat üle kandma. Shell Tellus S2 V võimaldab seadmetel saavutada või isegi ületada projekteeritud produktiivsust. Võrreldes standardites nõutud miinimumidega, saavutatakse:


  • Kuni 62% kiirem õhu eraldumisvõime, mis tagab hüdrosüsteemi ühtlase ja täpse toimimise ISO 11158 (HV õlid) –ISO 46

  • Kuni 32% parem filtreeritavus kui seda nõuab vastav märgkatse standard. Vähenevad rõhukaod, seega suureneb ajami efektiivsus (ISO 13357) DIN 51524-3 (HVLP õlid)

Et rahuldada kõik klientide vajadused, pakub Shell täielikku valikut õlidest ja määretest, kaasa arvatud sünteetilised ja kõrgsooritusvõimega tooted ning lisanduvad teenused. Ja kui on tegemist mehhanismidega, mille remont/varuosad/hooldus võivad oluliselt rahakotti kergendada siis on mõistlikum “kindlustada” end selliste ootamatute väljaminekute vastu kasutades võimalikult kvaliteetsemaid töövahendeid (antud juhul hüdroõli). Isegi juhul kui kallimat (loe:kvaliteetsemat) õli kasutades ei ole eesmärgiks vahetusvälba pikendamine annab see masina operaatorile/omanikule kindluset: vähemalt õli on mul korralik sees!!!!

Ja kas selline kindlus ei ole siis hea?

SPETSIFIKATSIOONID JA HEAKSKIIDUD

Shell Tellus S2 V vastab paljude tööstuslike kasutajate ja seadmetootjate nõuetele. Saadaval on ISO viskoossusklassid 15, 22, 32, 46, 68, 100.
Heakskiidud

Vastab nõutele

Cincinnati P-68 (ISO 32)

Cincinnati P-70 (ISO 46)

Cincinnati P-69 (ISO 68)

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S

Swedish Standard SS 15 54 34 AM (ISO VG 32)

ISO 11158 HV Type

AFNOR NF-E 48-603

ASTM D6158-05 (HV fluids)

DIN 51524-3 HVLP type