Tööstusõlid

MÄÄRDEAINE VALIMISE PÕHIALUSED

1. Parimal juhul nimetab seadme valmistaja mitu lihtsalt kättesaadavat alternatiivi ning sel juhul on määrdeaine valimine lihtne.
2. Sageli määratleb seadme valmistaja sobiva määrdeaine standardite või muude tuntud nõuete ja normatiividega. Sellisel juhul on tavaliselt abi määrdeaine tarnija tootebuklettides leiduvatest andmetest.
3. Mõnikord esineb importseadmete määrdesoovitustes vähetuntud standardeid ja normatiive. Sel juhul saab valiku tegemisel abi määrdetarnijalt.
4. Kõige keerulisem on olukord siis, kui andmed seadme, selle ehituse ja määrdeaine kohta on puudulikud või hoopiski puuduvad. Siis on vajalik koostöö määrdetarnijaga.

MÄÄRDEAINETE VALIK

Isegi väikese tööstusettevõtte masina- ja seadmepark on sageli mitmekülgne ja määrdeainete sortiment kipub kasvama. See põhjustab säilitus- ja kasutusprobleeme ning lisakulusid. Tänapäevased määrdeained on sageli väga universaalsed ja võimaldavad sortimenti ratsionaalsemaks muuta. See nõuab asjasse süvenemist ning ettevõtte, määrdeainete tarnija ja seadmetootja koostööd. Käesolevas raamatus on toodud näpunäiteid õige määrdeaine valimiseks.