Hüdraulika

HÜDRAULIKASÜSTEEMID

Nüüdisaegsed süsteemid töötavad laitmatult ainult puhta hüdraulikaõliga. Mootoriõli kasutamist piirab õhu, vee ja mustuse halb eraldumine. Kasutamisel õlipaak “hingab”. Vahetuva õhuga kaasneb pidevalt niiskus, mis mahuti jahtumisel kondenseerub süsteemi. Lisaks korrosiooni ja jäätumisprobleemidele soodustab vesi filtrite ummistumist.

HÜDRAULIKAÕLIDE TEHNONÕUDED

Üha rohkem hüdraulikaseadmete tootjaid klassifi tseerivad õli mõne standardi või/ja tuntud pumbatestide põhjal. Suurtel tööstusriikidel on oma standardid, mis on paljus sarnased.
Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on omaks võtnud saksa standardi DIN. Standardid ja pumbatestid määravad mitmeid füüsikalisi/keemilisi näitajaid, millele õli peab vastama. Et nõudmised suurenevad, teevad suu¬red õlitootjad seadmete valmistajatega koostööd.

PÕHJAMAADES LEVINUMATE STANDARDITE VÕRDLUS
DIN (SAKSAMAA), SS (SVENSK STANDARD, ROOTSI), ISO:

Shell_võrdlus_standart

HÜDRAULIKA

Moodsad hüdraulikasüsteemid sisaldavad metallitöötlustehnika tipptaset esindavaid komponente, millede vahele jääv pilu on isegi alla 1 ?m, samas võib süsteemis esineda ka peaaegu 100 ?m pilusid. Kui süsteemi töö ajal esineb suuri pindadevahelisi libisemiskiirusi, sadade baaride suuruseid rõhumuutusi ja temperatuurikõikumisi, on tegemist väga tundliku süsteemiga.

HÜDRAULIKAÕLID

Õli viskoossus ja ekspluatatsiooniomadused sõltuvad pumbast. Viskoossusega võrreldav põhinõue on puhtus. Lisaks peab õhk ja vesi õlist eralduma. Õli peab kaitsma süsteemi kulumise, korrosiooni ja ummistumise eest.

VISKOOSSUS

Liiga madal viskoossus põhjustab määrdekihi õhenemisel pumba kiire kulumise. Liiga kõrge viskoossus aga kulutab kavitatsiooni tõttu pumpa väga kiiresti. Tavaliste hüdraulikasüsteemide puhul saab esitada orienteerivad viskoossusandmed.

Optimaalne: 30…50 mm²/s töötemperatuuril
Min: 10…20 mm²/s töötemperatuuril
Max: Kolbpump 200…850 mm²/s käivitamisel
Rootorpump 850 mm²/s käivitamisel
Hammasrataspump 1000 mm²/s käivitamisel

ISO VG 46 õli viskoossus rõhu ja
temperatuuri funktsioonina

Shell_viskoossus

RUUMALA SÕLTUVUS RÕHUST JA TEMPERATUURIST

Shell_rõhk_ruumala

PUHTUS

Hüdraulikasüsteemi filtrite korralik hooldamine/vahetamine ja mustuse õlisse sattumise tõkestamine on kõige tähtsamad hooldustoimingud.

HÜDRAULIKASÜSTEEMI IGA

Shell_hüdro_iga