Kompressorid

KOMPRESSORIÕLI VALIMINE

Järgnev kompressorite liigitus ning standardite DIN ja ISO õliklassifi katsioon annavad tausta valmistaja soovitustele. Lisaks neile temperatuuril ja rõhul baseeruvatele klassifi katsioonidele tuleb õli viskoossuse (ISO-VG) osas järgida kompressori valmistaja instruktsioone.

LEVINUMAD KOMPRESSORITÜÜBID

Shell_kompressorid

Shell_kompressorid_2

KOLBKOMPRESSORIÕLIDE ISO KLASSIFIKATSIOON

Shell_kolbkompressorite_ISO