Ringlusmäärimine

HAMMASÜLEKANDED

Kõige levinum ringlusmäärimisega seade on automootor. Tööstuses annab ringlusmäärimine eraldi sooritatava määrimisega võrreldes märkimisväärseid eeliseid:

• määrimine ei katkesta tootmist,
• määritavast objektist likvideeritakse soojus ja mustus,
• paraneb tööohutus

Ringlusmäärimissüsteemide konstruktsiooniline areng ja mitmekesistumine jätkub. Tasakaalus oleva süsteemi loomine eeldab head projekteerimisoskust.

Ideaallahenduse põhimõtted on üldtuntud, kuid nende sobitamine kaubandusliku tegevusega on keeruline. Ringlusmäärimine vajab hoolikust. Äärmiselt oluline on vältida õli saastumist.

Saastumise vältimine on majanduslikult mitu korda odavam kui saaste kõrvaldamine. Eriti probleemsed on kemikaalid, mis hävitavad õli loomulikud omadused.

Õigesti projekteeritud ja ehitatud ning korralikult hooldatud süsteemis töötab õli hästi isegi kümneid aastaid.

ÕLIVALIKU PÕHIMÕTTED:

1. Viskoossus kasutustemperatuuril.
2. Pumbatav viskoossus käivitamisel.
3. Õli võime taluda kasutustingimusi:
• temperatuurid
• protsess
• keskkond

SÜSTEEMI KAVANDAMINE

Põhitegur on õli käitumine.

PROJEKTEERIMISE ALUSED:

Kõigepealt tuleb ringlusmäärimissüsteemi projekteerijal kindlaks määrata määritavate masinaelementide

• viskoossusvajadused (minimaalsed kasutustemperatuuril),
• vajalikud ringluskogused.
Viskoossus sõltub temperatuurist ja rõhust.

Tavaliselt on soojusvahetuseks vajalik ringlus küllaldane ka määrimiseks. Määrdekile moodustumist saab parandada ringluse suurendamise ja kriitilisse kohta suunamisega.

Kui etteanne on kindlaks määratud, tuleb arvutada piisavad väljumiskanalid ja võimaldada õli takistusteta gravitatsiooniline äravool paaki. Kui õlitaskuid pole võimalik vältida, tuleb korraldada võimalus nende tühjendamiseks ja puhastamiseks seisaku ajal.

PAAGI SUURUS

Paagi suuruse määramiseks saab kasutada kogemuspäraseid teadmisi.
Shell_ringlusmäärmine_1